آموزش Revit رویت در شیراز

گروه چهارسو به عنوان اولین مرکز آموزش تخصصی نرم افزار رویت Revit و دوره های بیم BIM از سال 1388 در شهر شیراز می باشد . آموزش نرم افزار رویت Revit به صورت های زیر می باشد . شیوه برگزاری کلاس : خصوصی و نیمه خصوصی در دفتر چهارسو برگزاری در محل شرکت و دفاتر طراحی…